Мъртва птица във Варненска област с положителна проба за H5N1

Регионалната лаборатория за диагностика на инфлуенца по птиците в гр. Варна е установила положителен резултат за високо патогенна инфлуенца по птиците H5N1 при птица от вида „обикновен мишелов”. Мишеловът е бил намерен мъртъв в к.к. „Константин и Елена”, обл. Варна от ветеринарни инспектори при изпълнението на Програмата за надзор на инфлуенцата  при домашни и диви птици в България.

Проби от птицата са изпратени за потвърждение в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) към Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) в София. Очаква се резултатите от анализа да бъдат готови в началото на следващата седмица. За случая е уведомена Генерална дирекция  САНКО („Здравеопазване и защита на потребителите”) на Европейската комисия.

Към момента няма данни за завишена заболеваемост и смъртност при домашни и диви птици на територията на Варненска област и цялата страна. Още в средата на месец март при първия сигнал за установеното огнище на болестта в Румъния бяха взети необходимите мерки за предотвратяване на разпространението й у нас. Сред тях са засилване на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, затваряне на птиците в дворовете, разделяне на водоплаващите от кокошия вид птици и съхраняване на фуражите в закрити помещения с цел предпазване от замърсяване. Регионалните ветеринарномедицински служби обявиха телефони за сигнали при съмнение за „птичи грип”. На тях гражданите трябва своевременно да уведомяват компетентните органи при повишена заболеваемост и смъртност при домашните птици или при открити трупове на диви птици.