Мъж-Водолей и неговият личен живот

Първият контакт с него трябва да бъде направен чрез ума. Водо­лей трябва най-напред да ви уважава като личност, за да забележи вашия чар. Един път заинтригуван на интелектуално ниво, той може да бъде спечелен и физически. Той не може да достигне сексуално съвършенство без предварителен интелектуален контакт.
Водолей определено не е самотен. Той е искрен, открит и сериоз­но се интересува от другите хора. Има много приятели и с удоволс­твие би стоял до полунощ, обсъждайки техните проблеми. Винаги търси отговор, търси истината.
Природата му е аналитична. Най-добрият начин да се привлече интереса му, е да го запознаете с някои ваши проблеми. Винаги е лю­бопитен и готов да помогне.
Водолей е стеснителен и пасивен, чака винаги жената да направи първата крачка. На първата среща вие трябва да вземете инициати­вата. Това не значи, че той е безразличен към вас. За него стръвта трябва да е придружена с приятелство, а приятелството не е нещо, което се случва през нощта. Трябва да мине доста време, за да пре­мине от приятелска привързаност към по-силно чувство. Болшинст­вото мъже, както и жени, родени под знака на Водолей разсъждават по следния начин: романтичната привързаност води до любов, лю­бовта води до секс.
Има тенденция да живее при ниско напрежение. Това се отнася и до професията му. Той е творец, но не е работяга. Може би ще се на­ложи да го подбутвате тактично, защото Водолей не позволява пре­възходство. Той отказва да дава обяснения на когото и да било. Най-малкото неразбиране го затваря в черупка.
Външно студен, той е силно емоционален. Не искайте от него да се променя – не може. Единственият му начин на отношение към тра­дицията е: да я разчупва. Според него така се постига прогрес.
Водолей е твърдо убеден, че никъде в света няма да се намери ни­то една статуя на човек, който да е симпатизирал на равновесието, защото никой не строи статуи на консерватори.
Абсолютна загуба на време е да се опитвате да го потьпчете. Той трябва да бъде свободен и независим. Обича да пътува. Едно не тол­кова щастливо обстоятелство: за него казват, че независимо от мно­гото компаньони, той трудно може да развие истинско приятелство.
Той разкъсва връзките, които го обвързват, даже ако са само при­ятелски. В компания се проявява като човек, готов да достави удо­волствие, на който е приятно да е сред хора,но повечето хора рано или късно забелязват, че всъщност няма истински контакт. Мъжът-Водолей се изплъзва като живак в ръка. Скоро той става отегчен и обръща внимание на други хора, на други завоевания.