Мъж-Водолей и жена-Стрелец

Огънят на жената-Стрелец гори във въздуха на Водолей и много скоро нищо не остава. Защо? Защото Водолей е самата духовна чис­тота, а жената-Стрелец има нужда от физическа любов. Той витае в мечтите и проектите си и я увлича със себе си. Постепенно любовта и приятелството се смесват.
Защо не? И двамата не могат да бъдат прогнозирани. Живи лю­бовници, техните сексуални интереси са с широк обхват и богатство, с живо въображение. Това са социални знаци – обичат да бъдат дале­че от къщи. Не ревнуват в личния живат и са отлични партньори.
прекалено вниманието си върху него, той ще се почувства ка-
го зап иорник и ще избяга (мислено или физически). Ако го остави сво-боден, той ще и бъде благодарен, но може би ще предпочете приятелството пред любовта.
Козирог навлиза пристрастно във физически отношения, а Водо-лей не обича да бъде печелен по такъв начин. Той не може да разбе­ре провинциалната, практична и с чувство за собственост жена-Козирог. Може да започне авантюра, но няма да доведе доникъде.