Мъж-Водолей и жена-Скорпион

Това е срещата между земята и небето. Проблемът е, че между тях няма нищо общо.Няма сексуално привличане. И двата знака са
Жената-Скорпион е страстна, с чувство за собственост, имат нуж­да от някой до себе си,  на когото може да разчита. А с Водолей това
трудно може да се постигне. Той бяга от проблемите, обича проме­ните, а това не допада на жената-Скорпион. В интелектуално отно­шение нещата са наред, но що се отнася до чувствата, между двамата не съществува голямо разбирателство. Възможно е да проявят инте­рес един към друг, но по-вероятно е да се разделят, ако прекарат из­вестно време заедно.
Скорпион е твърде ревнива и с чувство за собственост, а Водолей не може да се примири с това. Водолей е толкова индиферентен към секса, че агресивните страсти на Скорпиона се превръщат в садизъм. Разбира се, това увеличава търсенето на щастие от страна на Водо­лей, извън къщи, далече от Скорпион. Любовните връзки и брака меж­ду тях ще бъдат кратки.