Мъжът-Риби и жена-Телец

Много бързо жената-Телец ще разбере манталитета на мъжа, роден под знака на Риби. Той е чаровен, но нерешителен. Има сложен характер и понякога трудно може да го разберете. Може да възникне голяма нежност между тях и културните им интереси да си съв-падат,тъй като той може да намери в жената-Телец устойчивостта, която му липсва, а тя ще изживее заедно с него всичко, което го вълнува. Това е добро съчетание, ако той оцени, че е истински шанс да бъде с нея.
Те са почти еднакво страстни, но високо чувствителният Риби се нуждае от някои специални съображения, не винаги съобщавани от земната Телец. Далеч по-емоционалният и по-сантиментален Риби страда от наранената си чувствителност. Ако този проблем може да бъде преодолян, комбинацията ще успее и бракът ще бъде удовлетворителен.