МФВС финансира програма за деца, лишени от родителска грижа

Министерство на физическото възпитание и спорта финансира със 165 650 лв. програма, насочена към настанените в домове деца, лишени от родителска грижа.

Програмата се администрира от главна дирекция “Физическо възпитание и спорт в свободното време”. Нейната цел е чрез спорт да бъде подпомогната личната изява, социалната интеграция, мотивацията и отговорността на децата за реализацията на техния потенциал в обществото.

Състезанията ще се проведат на два етапа – зонален и финален. Зоналният етап стартира от 25.09.2009 г. в градовете Разград, Враца, Велико Търново, Сливен, Пловдив и Благоевград. Финалният етап ще се проведе от 29.10.2009 г. в Сливен.

Обект на програмата са момичета и момчета, юноши и девойки в две възрастови групи – от 11 до 14 г. (V – VІІІ клас) и от 15 до 18 г. (ІХ – ХІІ клас).

Над 2000 деца от 50 домове в страната са заявили участие в 21 състезания по 3 вида спорт – тенис на маса, стрийтбол и футбол на малки врати.

Партньори на инициативата са Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, регионалните инспекторати по образование, общинските администрации, обслужващите звена за отдих и спорт и спортните организации.