МФВС и спортните федерации обсъдиха възможностите за развитие на детско-юношеския спорт

Проблемите в развитието на детско-юношеския спорт и начинът за подбор и селекция на перспективни състезатели в ранна възраст обсъдиха на регулярната месечна среща ръководството на Министерството на физическото възпитание и спорта и българските спортни федерации.

В момента в страната има 21 спортни училища, само едно от които е  държавно, а останалите 20 – общински. В тях се обучават 7000 ученици. Държавният план прием всяка година варира от 1000 до 1500 ученици по 25 вида спорт. 2300 деца се приемат в колективните спортове баскетбол, волейбол, хандбал и футбол, но  1400 от тях са футболисти. 4700 са децата в индивидуалните спортове, като от тях 1300 учат борба свободен и класически стил. Тревожен е фактът, че голяма част от треньорите по видове спорт са със средно образование, което противоречи с нормативната уредба на Министерството на образованието, младежта и науката  и  Министерството на физическото възпитание  и спорта.

Към днешна дата у нас има само 7 ученически спортни школи /УСШ/ – в Шумен, София, Силистра, Русе, Разград, Плевен и Сапарева баня. В още 54 населени места са създадени обединени детски комплекси, в които се развиват 31 спорта, съобразени с материалната база и кадрите по места.

На базата на тези констатации, които очертават крайно недостатъчна база за селекция и подбор на спортни таланти и бъдещи елитни спортисти, заместник-министърът на физическото възпитание и спорта Иван Ценов каза: “За повишаване качеството на спортна подготовка в детско-юношеска възраст МФВС ще изготви предложение до МОМН и до премиера на България Бойко Борисов за съдействие при осъществяване на промени не само в спортните училища, но и във физическото възпитание в училищата въобще”.

Иван Ценов призова федерациите да бъдат партньори на министерството и да предлагат конкретни мерки за развитието на детско-юношеския спорт в страната.

На срещата с федерациите бе взето решение да се обмислят начините за възстановяване работата на училищните басейни, за модернизиране дейността на спортните диспансери и за изготвяне на пилотен проект за създаване на ученически спортни школи по спортовете лека атлетика, плуване, спортни игри, художествена гимнастика, спортна гимнастика, акробатика и аеробика.