МТСП апелира за продължаване на проекта за oбществени трапезарии

МТСП, заедно с Националното сдружение на общините и Български дарителски форум, апелира към бизнеса, синдикатите и Българската православна църква за продължаване на проекта за oбществени трапезарии. На следващото заседание на Светия синод ще бъдат разгледани възможностите за подпомогне на инициативата, съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на пресконференция в МТСП днес.

От декември 2009 г. са одобрени 140 проекта за разкриване на “обществени трапезарии” на стойност 1 870 887 лв. Проектите се реализират на територията на 27 области и София – град в 135 общини. От възможността за получаването на топъл обяд се възползват 11 185 лица. Социалните трапезарии ще продължат да функционират до края на месец март 2010 г.

Мониторингът и проверките на предоставяната услуга, извършвана от Фонд „Социално подпомагане” на МТСП сочат, че проектът е ефективен. Ползвателите на услугата са доволни от нея и тяхното желание е програмата да продължи да работи, уточни министър Младенов. Заместник-министър Валентина Симеонова обобщи, че към момента са обхванати най-уязвимите групи. Средно месечно за продължаването на проекта след 31 март 2010 г. ще са необходими около 450 000 лева, показват извършените разчети на база действащите проекти за обществени трапезарии към настоящия момент.

В България проектът обхваща най-уязвимите групи в 360 населени места, каза изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Р България Гинка Чавдарова, като уточни, че заявките за ползването на услугата са многократно повече като потребностите. Председателят на Управителния съвет на Български дарителски Форум Алексей Христов подчерта, че инициативата е благородно начинание, насочено към хората.

Желаещите да се включат в инициативата могат да получат повече информация от Фонд „Социално подпомагане” на МТСП на телефон 02/9808854.