МРРБ публикува Наръчник на често срещани трудности и пропуски oт бенефициенти по ОПРР

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува на своя сайт Наръчник на често срещани трудности и пропуски oт бенефициенти по ОПРР.

Документът може да бъде намерен на интернет страницата на МРРБ www.mrrb.government.bg в секцията „Нормативни актове“/ „Други“.

Наръчникът е публикуван също и на страницата на ОПРР www.bgregio.eu, в секция „Въпроси и отговори” и в секция „Указания за изпълнение на договори по ОПРР”.