МРРБ и СУ “Св. Климент Охридски” участват в проект за университетско сътрудничество за регионално развите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Софийският университет “Св. Климент Охридски” са българските партньори в проект UNICREDS, фокусиран върху възможността различни модели на висшето образование да подпомогнат регионалното икономическо развитие. Проектът е партьорство между 15 организации от Великобритания, Швеция, Чехия, Финландия, Унгария и България, споделящи това вярване. Водещ партньор в него е Съветът на Корнуел, Великобритания.

UNICREDS има за задача да покаже как сътрудничеството между университетите, бизнеса и публичния сектор може да помогне за превръщането на западналите и периферни райони в центрове с постижения в сферата на иновациите и проучванията. Партньорите в него ще споделят знанията и опита си от гледна точка на напредъка в икономическото развитие. Целта му е да разработи широко приложим модел, наречен “тройна спирала”, за разработване на бъдещи програми за регионално развитие и образование, който да бъде приет от Европейската комисия.
При представянето на проекта в Корнуел бяха презентирани социално-икономическите и географски характеристики на Северен централен район на България и ползата от участието му в UNICREDS.

Университетското сътрудничество за висше образование е тригодишен проект на стойност 2 млн. евро, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма INTERREG ІVC.
Координатор на проекта от страна на МРРБ е Румяна Петрова – началник отдел “Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация” към Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

За контакти: тел: 02/9405 325 02/9405 320
e-mail: RPetrova@mrrb.government.bg EColova@mrrb.government.bg.

Повече информация относно проект UNICREDS  може да бъде намерена на интернет адрес www.unicreds.eu.