МОСВ стартира обучения за общини със сключени договори по Оперативна програма „Околна среда”

МОСВ стартира цикъл от обучения за общини със сключени договори по Оперативна програма „Околна среда”. Обученията са тридневни и ще се проведат в периода 15 – 26 март 2010 г. в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и Ямбол. Целта е общините да бъдат подпомогнати за всички стъпки и изисквания при подготовката и изпълнението на качествени инфраструктурни проекти.
Представителите на общинските администрации ще бъдат запознати с подхода за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в сектор „Води”, както и с целия механизъм за изграждане на инфраструктура в сектор „Отпадъци”. Ще се проведат практически занимания за начина, по който се докладва изпълнението на проектите, като попълване на месечни справки и доклади за напредък на ниво проект. В програмата е застъпено и практическо обучение за обявяване и провеждане на обществени поръчки.
В периода май-юли 2010 г. подобни обучения ще бъдат организирани и за общините, които имат сключени договори по приоритетна ос „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.