МОСВ информира областните управители и кметовете за потенциална опасност от повишаване нивата на реките

Оперативното звено за управление на водите в извънредни ситуации, създадено със заповед на министър Нона Караджова, предприема действия за информиране и предотвратяване на последствията от прогнозирана висока вълна в поречията на реките главно в източната половина на Дунавския водосбор и Черноморските реки.
НИМХ разпространи информация за потенциална опасност от интензивни валежи в сряда и четвъртък, отначало от дъжд и сняг, който ще премине в дъжд. Очакваните количества са между 10 и 30 л/кв.м., на места и повече – 40-50 л. Колебанията на речните нива в повечето райони на страната са до+/- 15-20 cm. С 50 до 90 cm се повишиха нивата на реките: Тунджа при Елхово, Айтоска при Камено и Ропотамо при Веселие. Предвид синоптичната прогноза, на 10 февруари през нощта и на 11 февруари се очаква значително увеличаване на оттока и повишаване на нивата на реките, главно в източната половина на Дунавския водосбор и Черноморските реки. Очакват се високи води и в средните течения на Арда, Тунджа и Марица, както и по р.Върбица и крайните югоизточни реки: Айтоска, Факийска и Ропотамо.
Оперативното звено в МОСВ информира областните управители и кметовете на съответните общини в поречията на реките Айтоска, Факийска, Ропотамо, Крумовица, Върбица, Бяла река, Въча и Чепеларска да предприемат необходимите действия за провеждане на високите води през язовирите общинска собственост. Изпратени са писма до „Язовири и каскади”, Напоителни системи и съответните ВиК за очакваната прогноза и за вземане на съответните мерки за провеждане на високите води през хидротехническите съоръжения, които стопанисват.
Изпратено е писмо до министъра на външните работи за незабавно уведомяване на Гърция и Турция по Конвенцията за опазване на трансграничните водни течения и езера.