Мониторинг в СДВР по изпълнение на проект “Сигурност за нашите деца”

срещаПредставители на Министерството на правосъдието и вътрешните работи на Кралство Нидерландия днес проведоха мониторинг в столичната полиция. Поводът е  изпълнението на проекта “Сигурност за нашите деца”, който е в рамките на утвърдена от министъра на вътрешните работи Програма за полицейско сътрудничество между Кралство Нидерландия и Република България. Целта бе оценка на ефективността на дейностите, заложени в разработените работни карти по идентифицирани проблеми на сигурността и в обучението на  служители от полицейски участъци “Лозенец”, “Триадица”, “Красно село”, “Надежда” и “Младост”.
Утре на територията на столичното Четвърто РУМВР ще се проведе обучение на охранителния състав – те ще се запознаят с чуждия опит по установяване на извършители на престъпления.