МОМН ще улесни прехвърлянето на студенти от един вуз в друг

Ваучерна система, която ще позволи държавните субсидии за обучението на един студент да се прехвърлят много по-лесно, ако той смени университета си по време на следване, ще бъде въведена, съобщи министърът на образованието Сергей Игнатов. Първоначално тази система ще важи само за държавните училища. Министърът заяви, че финансирането за някои специалности във вузовете ще се увеличи за сметка на други, като промяната ще бъде заложена в новия Закон за висшето образование, който се разработва в момента.

В момента се обсъжда за кои специалности ще се увеличи финансирането, обясни министър Игнатов и даде пример с инженерното образование, което според него трябва да бъде подкрепено. Според министъра новият Закон за висшето образование ще улесни прехвърлянето на студентите от един университет или специалност в друг. „Най-тежка в България е вътрешната мобилност в университетите, в повечето случаи е невъзможна заради тези феодални структури на висшето училище“, коментира Игнатов.

Друга промяна, заложена в новия закон, е отделянето на финансовото от академичното ръководство. „Ректорът на трябва да подписва нищо. Обществените поръчки, всички тези неща не трябва да бъдат в главата на един ректор. Той трябва да мисли за качеството на академичния живот“, категоричен е просветният министър.

По думите му, след реформата и приемането на новия Закон за висшето образование, от 51 университета – 10 ще останат истинските./DarikNews/