Молете се, но не търгувайте с Бог, той е вашето понятие за висш диктатор, надзирател, отмъстител, контролиращ всяко ваше действие, палач

При такова отношение всички молитви се превръщат в бизнес и опит да подкупите Бог. Човек се опитва да го манипулира, произнасяйки слова на преклонение и му говори всичко това, за да получи от него каквото иска.

Животът е Божи дар. Още не сте го заработили и заслужили, но неблагодарността стига до там, че не казвате и едно „благодаря“. Не благодарите, че ви е дадена възможност да дишате и се смеете, да се наслаждавате на музиката и красотата. Напротив: постоянно се оплаквате.

Ако се вслушате в човешките молитви, ще чуете само едно: жалби, молби, оплаквания, търгуване. Хората винаги са недоволни и никога нищо не им е достатъчно. Към небето се носят милиони вопли: „дай, дай, дай!“

Беднякът проси, богатият проси, царят проси – всички изпросват повече от това, което имат. Така те всъщност недоволстват, че Бог не им е дал достатъчно и му напомнят да прояви справедливост към тях.

Произнесените в църквите, храмовете, джамиите такива молитви са елементарна и обидна търговия.

Истинската молитва е единствено благодарността. Достатъчно е да кажете просто „благодаря“.