Мобилна рентгенова система за инспекция ще патрулира по българските граници

Нов мобилен рентген ще патрулира по българските граници. На среща в Централно митническо управление, в присъствието на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков и главния секретар на МВР Калин Георгиев, директорът на Агенция „Митници“ Ваньо Танов получи ключовете за първата в България мобилна рентгенова система Z BackscatterTM Van (ZBV).
Мобилният рентген е закупен със средства, отпуснати на Република България в рамките на Споразумението за сътрудничество между Европейската комисия, 26-те държави-членки и Japan Tobacco International. Споразумението е подписано през 2007 г. и предвижда целево финансиране на мерки в борбата с контрабандата на тютюневи изделия за всяка държава-членка. В България финансовите средства се разпределят чрез Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС). В резултат на решение на Съвета АФКОС бе закупена мобилна рентгенова система от ново поколение. Тя ще се стопанисва от Агенция „Митници“, но ще се използва в сътрудничество с останалите правоприлагащи органи при изпълнение на съвместните им задачи по охраната на държавната граница, опазване здравето и живота на гражданите и недопускане на нелегален внос на стоки. Мобилният рентген ще работи на територията на цялата страна, като служители от Агенция „Митници“ и МВР вече преминаха обучение за работа с новата техника.
„Щастлив съм, че бизнесът вижда в наше лице добър партньор. Това ново оборудване ще улесни и подобри работа ни, но също така то е израз на положителната оценка за усилията на митниците в борбата с контрабандата на тютюневи изделия.“, каза по време на срещата директорът на Агенция „Митници“ Ваньо Танов и допълни, че само за първите два месеца на 2010-та Агенция „Митници“ е задържала около 20 млн. къса цигари. Това е 27% от задържаните количества през 2009 г. и почти два пъти повече от задържаните цигари за цялата 2008 г.
На срещата присъстваха още представители на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС), който обединява структури на изпълнителната власт и правосъдието, представители на дарителите – Japan Tobacco International, както и представители за Европа и България на фирмата производител „Америкън Сайънс енд Енджиниъринг“