Мобилна митническа група откри 1680 л нелегална ракия

rakiaЕкип на мобилните митнически групи в Бургас е извършил проверка на специализиран малък обект за дестилиране в с. Росен, община Созопол. В момента на проверката лицето Д. Я. е изварявал ракия. Същият е записал в дневника, че са постъпили за дестилация ферментирали плодови материали, за които е начислен акциз в размер на 17, 60 лв. В постройка в двора на обекта обаче, митническите служители откриват бидони с прозрачна и жълтеникава течност с мирис на алкохол с общо количество 1680 л. След измерване с денситометър се оказва, че алкохолният градус на течността в различните бидони варира от 46 до 61 градуса. Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове в специализираните малки обекти за дестилиране може да се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове – собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра годишно на семейство. Това количество етилов алкохол (ракия), се облага с намалена акцизна ставка. В случай, че произведеното количество е над 30 литра, се заплаща пълният размер на акциза. По случая е образувано дознание.