Мисия на MOT ще консултира правителството и социалните партньори

България може да заеме специално място в работата на Международната организация по труда в Европа. Това се дължи на основната роля на Националния съвет за тристранно сътрудничество в усилията за преодоляване на кризата в страната, каза на пресконференция днес в МТСП изпълнителният директор на МОТ Кари Тапиола. Той се срещна с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и неговия екип, с представители на синдикатите и работодателите за оказване на консултантско съдействие към правителството и социалните партньори.

Министър Младенов съобщи, че МОТ ще консултира българското правителство и социалните партньори относно Глобалния пакт за заетост, пазара на труда, обучението и квалификацията. Ще бъде направен и отчет на антикризисните мерки и тяхната ефективност, допълни той.

По време на срещата е обсъдена възможността при започването на преговорите между синдикатите и работодателите да се проведат консултации за регламентирането на агенциите за временна заетост, надомната и дистанционна работа. Ще бъдат обсъдени и добрите практики в социалното осигуряване, секторния диалог и колективното трудово договаряне, уточни министър Младенов.

В срещата участваха представители на работодателите и синдикатите. Те се обединиха около мнението, че пристигането на мисията на МОТ е навременно и свързано с експертно съдействие, което да помогне на националните преговори.