Министър Цветков откри днес рехабилитираната сграда на жп гара Плевен

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков днес откри рехабилитираната и преустроена жп гара в града. Гарата е построена през 1889 г. и е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата.

В резултат от дългогодишната експлоатация, сградата на жп гарата в Плевен беше в изключително лошо състояние. Това наложи извършването на модернизация, преустройство и ремонт на приемното здание на гара Плевен и съществуващите инсталации. Ремонтът на жп гара Плевен има за цел да се гарантира сигурността на пътниците и състоянието на гаровия комплекс да бъде в съответствие с Европейските директиви в областта.

Стойността на договора за рехабилитация и преустройство на гарата е близо три милиона (2 933 087 лв. с ДДС). Възложител е Национална компания „Железопътна инфраструктура”, а изпълнител фирма „Кейбилд” ЕАД, София.

През пролетта на миналата година стартира преустройството, като за първата половина на 2009 г. бяха усвоени близо 500 хил. лв. (467 243 лв. с ДДС). Основната част от ремонтните работи на приемното здание на жп гара Плевен са извършени през второто полугодие на 2009 г. Изпълнената работа по обекта за посочения период е на стойност близо един милион лева (958 629 лв. с ДДС). Със съдействието на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на финансите е осигурен необходимият финансов ресурс за извършването на вече започнатата работа по рехабилатацията. Осигурени са средства в размер на около милион и половина лева (1 507 213 лв. с ДДС), необходими за разплащане и приключване на работата по договора в срок.

***

Гара Плевен е една от входните врати на областния и административен център град Плевен. През 1889 г. с пускането в експлоатация на жп линията Роман-Плевен-Шумен, е изградено първото приемно здание за града (сегашната жп гара Плевен-запад). Развитието на града в югоизточна посока довежда до построяването през 1931 г. на сегашната гара Плевен. През 1979 г. Сградата на гара Плевен е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от 1979 г.