Министър Цветков издаде заповед за отнемане на разрешително на учебен център

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков издаде заповед за отнемане на разрешително за извършване на обучение на кандидати за водачи на МПС на учебен център ”Лъкидрайв” ЕООД – Тутракан. Причините за отнемането на разрешителното са установено повторно извършване в рамките на една година на нарушение по чл. 24, ал.1 от Наредба 37 – надвишаване на допустимата дневната натовареност на преподавателите от десет учебни часа по теоретично и/или практическо обучение. Управителят на „Лъкидрайв” Ивайло Иванов е провел в рамките на един ден обучение на 6 курсисти по два учебни часа при позволени 5 курсисти по два учебни часа, общо 10 часа на ден. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й.