Министър Цветан Цветанов ще участва в заседанието на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи” в Брюксел

Утре в Брюксел ще се проведе заседание на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, в което участие ще вземе и министър Цветан Цветанов. По време на заседанието министрите на вътрешните работи на държавите-членки на ЕС ще обсъждат три политически теми – Доклад на председателството за резултатите от теста по първия технически показател (Milestone 1) и проект на заключения на Съвета за ШИС II; План за действие за изпълнение на Стокхолмската програма и Проект на Препоръка на Комисията до Съвета за даване на разрешение за започване на преговори за сключване на споразумение между ЕС и САЩ за предоставяне на достъп на Министерството на финансите на САЩ до данни за съобщения за финансови плащания с цел предотвратяване и борба с тероризма и финансирането му.