Министър Цветан Цветанов: Няма по-важен коректив за един вътрешен министър и за работата на МВР от контрола на гражданското общество

Споразумение за гражданско наблюдение  върху подготовката на България за присъединяване към Шенген бе подписано днес между МВР и Института “Отворено общество”

Благодаря за инициативата на Институт “Отворено общество”. Няма по-важен коректив за един вътрешен министър и за работата на МВР от контрола на гражданското общество – заяви министърът на вътрешните работи след като той и изпълнителният директор на Института Георги Стойчев сложиха подписи под документа. Министър Цветанов заяви, че на етапа рисковете от забавяне са преодолени и припомни, че в периода до септември 2009г. бяха усвоени само 33 млн. евро или 21% от парите на ЕК, предвидени за процеса на изпълнение на критериите за присъединяване. “С решението на ЕК за удължаване на срока с три месеца до края на март 2010 г. и  създадената организация,  ние усвоихме 100% от средствата. Отпуснато бе национално финансиране от 56 млн. лв и тези средства са достатъчни за изпълняване на изискванията по месеци и по дни, така че да можем до края на 2010 г. да сме покрили критериите, заложени за България за членство в Шенген. Предпоследната проверка – за сухопътна граница, стартира днес и като оценявам свършената през последните месеци работа, се надявам тя да е удовлетворителна” – заяви министърът. Като резултат от екипната работа в МВР и приетия план на  конкретните дейности, вече са проведени няколко работни срещи с румънските колеги. Създадена е организация на експертно ниво служители от румънската и българската “Гранична полиция“ да обменят добри практики и съвместно да отстраняват слабостите.
Георги Стойчев подчерта, че постигнатата договореност между МВР и Институт “Отворено общество” е за гражданско наблюдение върху ключов процес – подготовката на България за членство в Шенген. Той изтъкна голямото предизвикателство  –  в съкратени срокове   – за по-малко от година и в условията на криза, да бъдат усвоени средствата по безспорен и категоричен начин така, че да изпълним критериите за включване в Шенгенското пространство. “Необходимо е институциите не само да спечелят доверието на гражданите в страната, но и на проверяващите органи и гражданите на страните-членки. Затова вярваме, че гражданското наблюдение на процеса ще е стимулиращо институциите да работят при максимална публичност и прозрачност пред обществото за напредъка в процеса”.

Според споразумението за сътрудничество Институт Отворено общество – София се ангажира да осъществи гражданско наблюдение върху напредъка на България в подготовката за присъединяване към Шенгенското пространство и процеса по усвояване на средствата по Инструмента Шенген. Министерството на вътрешните работи се ангажира да предоставя редовно на Институт Отворено общество – София, необходимата информация за осъществяването на гражданското наблюдение при спазване на националното законодателство и клаузите за конфиденциалност.
Институт Отворено общество – София ще оповестява и разяснява публично резултатите от осъществяваното гражданско наблюдение на обществени форуми и пресконференции, на които ще бъдат канени представители на МВР и другите държавни институции, ангажирани в процеса на подготовка за присъединяване към Шенген.