Министър Цветанов: Ръководството на МВР подкрепя и ще продължи да дава оперативна свобода и възможности на служителите от ГДБОП

След отчета на дирекцията вътрешният министър потвърди категоричната позиция, че постигнатият екипен принцип е стъпка в правилна посока. Само със съвместна работа можем да противодействаме на организираната престъпност, защото е изключително обиграна и много добре интегрирана – добави той

Предприетият подход на екипност в работата дава своите добри резултати, заяви министър Цветан Цветанов на пресконференция след отчета за дейността на  ГДБОП през изминалата година. Знак за това бе и присъствието на директорите на ДАНС Цветлин Йовчев и Националната следствена служба Бойко Найденов и на зам.-градския прокурор Роман Василев. Като пример за постигнатото и ликвидираната конкуренция между институциите вътрешният министър посочи резултатите от последните знакови операции “Наглите” и “Октопод”. Той очерта бъдещите основни задачи на ГДБОП – в областта на икономическата престъпност и корупцията в държавата, злоупотребите с еврофондовете и  с обществените поръчки. Още веднъж министър Цветанов увери служителите, че ръководството на министерството ги подкрепя и ще хродължи да им дава оперативна свобода и възможности да се стига докрай по оперативните дела.
В този тон директорът на ГДБОП Станимир Флоров заяви удовлетвореност от постигнатото и още веднъж подчерта значимостта на екипността в работата като база за бъдещи добри реализации.

ДАННИ ОТ ОТЧЕТА ЗА РАБОТАТА НА ГДБОП ПРЕЗ 2009 ГОДИНА

Служителите на ГДБОП и на секторите за борба с организираната престъпност при областните дирекции на МВР са наблюдавали и документирали през 2009 година дейността на 407 организирани престъпни групи /ОПГ/, извършващи престъпления на територията на страната, в страни – членки на ЕС и извън ЕС.
Част от тях са подгрупи на престъпни регионални и национални мрежи или транснационални структури. 41 % от ОГП са по линия “Наркотици”; следвани от тези по линия “Трафик на хора”, “Фалшификации”; “Контратероризъм”; “Изпиране на пари” и “Корупция”. От тях частично или напълно разкрита и документирана е дейността на 176 групи, идентифицирани са техни 2 166 лидери и активни членове.
Спецполицаите са работили по общо 1158 дознания, от които 878 са новообразувани и 280 са на производство от 2008 г. На прокуратурата са изпратени 894 дознания. С мнение за повдигане на обвинение са 542 досъдебни производства срещу 714 лица.

В резултат на засиленото сътрудничество и взаимодействие с международните оперативни полицейски структури е постигнато по – ефективно противодействие на организираната престъпност. Неутрализирани са 3 ОПГ за фалшификации, съставени от български граждани, 15 – за трафик на жени с цел сексуална експлоатация и на деца с цел просия и джебчийство, една – за разпространение на детска порнография в Интернет и една за закупуване на автомобили чрез заеми от банки в САЩ, които не били обслужвани.
В координация с Европол и литовската полиция е задържан литовски гражданин, издирван за извършени повече от 30 тежки криминални престъпления.
ГДБОП е участвала в 21 паралелни полицейски разследвания за наркотрафик, активно е участвала в 20 международни операции, от които 12 – за противодействие на трафик на наркотици,  2 – за разкриване и пресичане на компютърни престъпления, 5 – за противодействие на  разпространението на неистински евробанкноти, фалшиви документи и неправомерно придобиване на лични данни и финансова информация от банкови карти и една по линия престъпления с общоопасни средства и пролиферация.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИЯ “НАРКОТИЦИ”
България остава транзитна страна в трафика на наркотиците. През страната преминава едно от основните трасета на «Балканския път» за трафик на хероин към страните от Европа и синтетични наркотици и прекурсори  към страните от Близкия и Среден Изток, което влияе върху наркоразпространението в страната.
Утвърждава се нова тенденция за «оранжерийно отглеждане» на канабис предимно с използване на холандски семена, добро оборудване, в някои случаи с участие на чужди граждани.
Наблюдава се и разширяващо се участие на български граждани, използвани като куриери от международните наркомрежи. Трансграничният характер на наркомрежите налага все по-активно сътрудничество с чуждите полицейски служби и международни институции за постигане на ефективното им противодействие.
Като добра практика със съдействието на SECI – център се посочва неутрализирането на мултинационална ОПГ за трафик на хероин от Турция през България, Македония и Албания за Италия, структурирана от граждани на страните по маршрута на наркотика. През юли на територията на Благоевград от временно депо за съхранение са  иззети 111 кг хероин и са задържани  5  македонски, един косовски и един български граждани. Установено е, че хероинът е притежание на лидер на престъпна групировка в Албания.
Самостоятелно и съвместно с Агенция “Митници” са иззети общо: 285,255 кг; 116 дози и 30 топчета хероин; 1,139 кг кокаин; 41,106 кг марихуана; 0,340 кг хашиш; 46,187 кг амфетамин – субстанция; 206,624 кг и  265 таблети амфетамин; 6 635 таблети екстази; 301 ампули морфин; 9 266,214 кг суха и 614,934 кг зелена маса канабис. Пресечени са 16 трансгранични канала за трафик на наркотици – 11 за хероин, 4 – за кокаин и 1 за амфетамин на таблети. Разкрити са 3 нелегални лаборатории. Установени са 6 оранжерии за отглеждане на канабис. Задържани са 537 лица – за разпространение или трафик.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
Успешната работа по разкриването на престъпната група, организирала и извършила 12 отвличания и един опит за отвличане, разкриването на отвличането и убийството на бургаски бизнесмен, доказват потенциала на МВР и коренно променят обществените нагласи.
През периода са иззети голямо количество незаконно оръжие –  автомати, карабини, бойни, малокалибрени и ловни пушки, 51 бойни пистолета, 19 583 патрона различен калибър – 15 027 от тях бойни, 10 гранати, 4 тротилови пресовки, 46 самоделни огнестрелни оръжия, 284 детонатора.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИЯ “КОМПЮТЪРНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”
Нарастващият брой предлагани услуги в Интернет пространството, бързото увеличаване на потребителите и ОПГ, възползващи се от възможностите на глобалната мрежа, определят динамиката в извършването на компютърните престъпления. В резултат на ефективното противодействие на незаконното разпространение на закриляни обекти на авторското право и през 2009 г. България не беше включена в Специалния списък на наблюдение 301.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИЯ “ФАЛШИФИКАЦИИ”
2009 г. се характеризира с тенденция към прогресивно увеличаване на случаите, свързани с изготвяне и разпространение на неистински официални документи и електронни разплащателни инструменти и в по-малка степен фалшифицирането и разпространението на парични знаци. На територията на страната са разкрити 1 печатна база за изготвяне на фалшиви евробанкноти; 3 печатни бази за изготвяне на фалшиви документи; 8 производствени бази за изработване на скимиращи устройства и 2 бази за съхранение на неистински документи за самоличност. Конфискувани са 6 768 фалшиви банкноти на стойност 733 300 евро, 586 фалшиви банкноти ЩД на стойност 40 050 ЩД и 171 фалшиви банкноти в лева на стойност 6 090 лв.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИЯ “ТРАФИК НА ХОРА”
Географското местоположение на България определя двойната “роля” по отношение на трафика на хора. Тя е както транзитна страна, така и страна – източник за трафик на жени с цел сексуална експлоатация. ГДБОП е провела паралелно разследване и информационен обмен съвместно с италианските служби (операция “Майбах”) за документиране дейността на ОПГ за трафик на деца с цел джебчийски кражби и трафик на жени с цел сексуална експлоатация. В хода на провежданото разследване през 2008 г. са постъпили европейски заповеди за арест с цел екстрадиране в Италия на 10 български граждани, участници в групата, от които 9 са задържани. През март 2009 г. е проведена специализирана полицейска операция на територията на Софийска област. Извършени са претърсвания в жилища, ползвани от участниците в групата, при които са иззети документи и вещи, свързани с престъпната дейност. Петима от членовете на ОПГ  са привлечени като обвиняеми.
Броят на разкритите и неутрализирани канали за трафик на жени с цел сексуална експлоатация е 29. На 22 лица е издадена европейска заповед за арест, от които са задържани 10 български граждани. В полза на държавата е конфискувано имущество в размер на 350 хил. лв., придобито от тази престъпна дейност.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИЯ “КОРУПЦИЯ”
Акцентът е поставен в разкриването на организирани престъпни структури, които търсят начини за оказване на влияние, включително чрез разнообразни корупционни практики в контекста на оптимизиране на незаконните приходи и управление на риска и възпрепятстване работата на правоохранителните и правораздавателните органи. През 2009 г. са разкрити корупционни прояви на 19 длъжностни лица от съдебната власт и съдебната администрация, 34 – от държавната и местната администрация, 13 – от приходната администрация, 1 служител на ГДГП-МВР, 1 съдебен лекар и 13 български граждани, между които и двама лидери на ОПГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПО ЛИНИЯ “ПРАНЕ НА ПАРИ”
Работата е насочена към пресичането на влагането на финансови средства от наркотрафик на международни престъпни структури в имоти по Черноморието чрез посредничеството на български граждани. Пример е разкритият случай със закупуването на 7 луксозни апартамента в “Свети Влас”, платени в брой с парите на чужд гражданин, участник в международен наркотрафик.