Министър Цветанов е поискал спешен разговор с отговорен служител на „Сименс” – Германия

Поводът са възникналите софтуерни проблеми в процеса на персонализация на новите лични документи

Към 18,30 часа днес в страната са приети над 17 000 заявления от граждани за нови документи за самоличност, 13 600 от тях са и с биометрия. От старта на новата система са приети над 22 000 заявления за паспорти и над 32 000 – за лични карти.
В процеса на работа е установено, че линията за персонализация, доставена от изпълнителя по договор, изпитва сериозни затруднения при отпечатването на документите в нормативно установения срок. Възникналите софтуерни проблеми, на които системата не е в състояние да отговори, се отстраняват от фирмата – изпълнител „Сименс”. Проблемите не са свързани с организацията на работа, създадена в звената „Документи за самоличност” по места.
Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов е поискал спешно и утре ще проведе телефонен разговор с отговорен служител от „Сименс” – Германия.
С оглед преодоляването на създалата се ситуация, призоваваме отново българските граждани, които нямат наложителни причини, да не бързат с подаването на заявления за експресни и бързи услуги.