Министър Трайков ще открие „MachTech Expo“ 2010

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще открие Международната машиностроителна изложба „MachTech Expo“ 2010  г. (утре, 26 май 2010 г., от 14.00 ч., в Интер Експо Център, София). Изложението се организира за втора поредна година и цели да представи постиженията на български и чужди компании в областта на машиностроенето, да насърчи производството и търговията и да представи новостите в сектора. Организатори на форума са Българската браншова камара – машиностроене, Българска стопанска камара, Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) и др.

От 26 до 29 май 2010 г. в Интер Експо Център в София (бул. „Цариградско шосе“ 147) продукцията си ще представят 149 компании от 17 държави, сред които България, Германия, Италия, Полша, Швейцария, Япония, Турция, Тайван, Китай, САЩ, Великобритания, Корея, Франция, Испания,  Словения  и др. По време на MachTech Expo ще се проведе Технологичен форум, фокусиран върху предизвикателствата пред технологичното развитие на България и ролята на иновациите за по-голямата конкурентоспособност на родната продукция на наши и чуждестранни пазари и седми международен научно-технически конгрес „Машини, технологии, материали 2010″. Двудневните прояви включват кръгла маса за усвояването на средствата от ОП  „Конкурентоспособност“, дискусия „Технологии и конкурентоспособност“, практически семинар „Насърчаване на бизнеса за  конкурентно развитие“ и др. Ще бъде организирано обществено бюро, което ще дава консултации по конкурентоспособност на малки предприятия, по закрила на индустриалната собственост, по подготовка на проекти за оперативните програми „Конкурентоспособност“ и „Човешки ресурси“.

При откриването на „MachTech Expo“ 2010 министър Трайков ще връчи наградите за 2009 г. на Федерацията на научно-техническите съюзи в три категории: „Инженер на годината“, „Млад инженер на годината“ и „Иноватор на годината“.