Министър Трайков ще открие дискусия за приложението на ВЕИ

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще открие утре – 16 март 2010 г., кръгла маса, посветена на приложението на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Форумът ще започне в 9:00 ч. в столичния „Шератон хотел Балкан“.

Дискусията се организра от Българския енергиен форум съвместно с Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и със съдействието на Американската търговска камара в България. С доклади ще участват експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма,  Министерството на околната среда и водите, ДКЕВР, НЕК, ЕСО, електроразпределителните дружества, представители на неправителствени организации, големи енергийни компании и консултански фирми, специализирани по ВЕИ.

По време на форума ще бъдат представени мнения на специалисти за развитие на бизнеса с ВЕИ и ще бъдат обсъдени промените в нормативната уредба в сектора.

Очаква се участниците във форума да бъдат запознати с институционалната рамка за развитие на ВЕИ в страната, поощрителните механизми за използване на ВЕИ, съгласуването на проектите с екологичните ограничения, както и управлението на електроенергийната система при присъединяването на ВЕИ. Тема на обсъжданията ще бъдат също и резултатите от досегашната практика по прилагането на ВЕИ в страната, както и предложения за нови правила при регламентиране на взаимоотношенията „инвеститор-електрическа мрежа-екология“.