Министър Трайков ще дискутира в Ашхабад енергийното сътрудничество с Каспийския регион

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще участва в международен  газов конгрес в туркменистанската столица Ашхабад. Домакин на енергийния форум, който ще се проведе на 14 и 15 април 2010 г., е държавният концерн „Туркменгаз“.

В заседанията ще участва и еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер. Очаква се в работата на конгреса да се включат също министри и зам.-министри на енергетиката, петрола и природните ресурси от Туркменистан, Грузия, Турция, Афганистан, Ирак, Корея и други страни, както и ръководители на големи газови и петролни корпорации, финансисти, инвестиционни посредници и експерти от Европа, Азия и САЩ.

Основна тема на дискусиите по време на форума ще бъде активността на Туркменистан като голям производител на газ и нарастващата роля на страната в световната газова промишленост. Делегатите ще обсъдят международно сътрудничество в газовата индустрия, мерките за увеличаване на производството и инвестициите в сектора. Чрез разнообразяване на маршрутите на доставките и осъвременяване на регионалните инфраструктури за транспортиране ще се улесни и достъпът до глобалния пазар на всяка страна, която участва в този процес.

В изказването си министър Трайков ще очертае ролята на Балканите като регион, който може да подпомогне съществено ЕС в диверсификацията на енергийните доставки. Туркменистан е сред най-големите производители на природен газ и петрол в света, а районът на  Каспийско море се превръща във все по-важен източник на алтернативно захранване, което ще осигури стабилност на снабдяването. Като председател на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество страната ни активно насърчава партньорството между двата стратегически за енергетиката региона.