Министър Трайков и зам. министър Мая Христова

TraykovМинистърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и зам. министър Мая Христова заминават за Лондон, където ще участват в 18-тото заседание на Асамблеята на донорите на фондовете за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове в ядрените централи в Бохунице – Словакия, Игналина – Литва и Козлодуй – България. Предвижда се по време на сесията да бъдат подписани четири споразумения за финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ на обща стойност 12.2 млн. евро.

В британската столица министър Трайков ще подпише меморандум за безмъзмездна помощ в рамките на програмата за енергийна ефективност в публични сгради на стойност 5 млн. евро.

МФК ще финансира с 2.9 млн. евро и изграждането на малка ВЕЦ 1.25 MW на територията на Рилския манастир.

Предвижда се също изпълнителният директор на ДП „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) Борис Пеков да подпише изменение и допълнение на Споразумението за безвъзмездна помощ за подпомагане ръководството на ДП РАО в проектирането и изграждането на Национално хранилище за погребване на ниско- и средно кратко живущи радиоактивни отпадъци. С изменението помощта се увеличава със 100 хил. евро, достигайки до 3.1 млн. евро.

Четвъртото споразумение, което ще бъде подписано в британската столица, е за подготовка на технически проект, изграждане и въвеждане в експлоатация  на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Тези дейности ще бъдат финансирани от МФК с 4.2 млн. евро.

До момента МФК е финансирал проекти в България  на стойност 512.675 млн. евро. За периода 2010 – 2013 година са договорени допълнително 300 млн. евро от ЕК.