Министър Трайков изпрати писмо до работещите във ВМЗ ЕАД, гр. Сопот

По повод протестите на група работници във ВМЗ ЕАД гр. Сопот през декември 2009 г. и санкциите, наложени от мениджмънта на дружеството, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков се обърна с писмо към работниците и ръководството на предприятието.

В писмото министър Трайков подчерта желанието на държавата и на МИЕТ като принципал на дружеството да осигури стабилна, сигурна и предвидима среда за работа във ВМЗ. Осигуряването на поръчки и качественото им изпълнение е целта, обединила усилията на държавата и ръководството на компанията за стабилизиране и оздравяване на дружеството. Само по този начин може да бъде осигурено редовното изплащане на заплатите и да се покрият всички дължими забавени плащания към доставчиците и фиска, подчертава министър Трайков.

Действия като тези на 15 декември 2009 г., когато група работници преустановиха работа и блокираха входа на предприятието, не са добри нито за дружеството, нито за хората, работещи в него. Протестите не са били подкрепени от двете синдикални организации в предприятието и не са били предварително оповестени, каквито са изискванията на Закона за митингите, стачките и демонстрациите. В този смисъл могат да бъдат квалифицирани като незаконосъобразни и целящи обща дестабилизация на дружеството в момент на изпълнение на важна поръчка. Самоволните действия на групата са довели до забавянето на поръчката, за което предприятието е заплашено с неустойки в размер на 2 млн. лв. «Това накърнява значително имиджа на ВМЗ ЕАД, гр. Сопот като коректен и предвидим бизнес партньор и създава недоверие във възможностите на дружеството да изпълнява в срок поръчките си. Ето защо, нито държавата в лицето на МИЕТ, нито ръководството на предприятието, могат да продължат да толерират подобни практики», се казва в писмото на министър Трайков. Той се ангажира държавата да продължи да оказва логистична и всяка друга възможна подкрепа на мениджмънта за осигуряване на нови договори и призовава работещите във фирмата да поемат своята отговорност за извеждане на дружеството от тежкото му финансово състояние. Това ще позволи предприятието да нормализира работата си и да обслужва редовно задълженията си, в това число и към работниците и служителите.