Министър Трайков бе избран за почетен председател на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков бе избран за почетен председател на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет. Изборът стана факт по време на общото събрание на комитета днес.

„Заедно можем за затвърдим името на Българския национален комитет в Световния енергиен съвет като фактор в развитието на енергийната политика на национално, регионално и европейско ниво“, се казва в приветствието на министър Трайков към участниците във форума.

Световният енергиен съвет е неправителствена организация, която има водеща роля в решаването на световните енергийни проблеми. Тя отделя специално внимание на влиянието на енергийните политики и практики върху устойчивото развитие. Неговите членове работят, водени от убеждението, че диалогът и сътрудничеството са гаранция за намиране на глобални решения на проблемите, пред които е изправено човечеството, включително в енергийния сектор. Форумите, които те организират, са възможност за обмен на информация и мнения, както и за генериране на идеи и решения от полза за цялото общество.

Основни акценти в работата на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет са либерализацията на енергийния пазар, зависимостта между сигурността на доставките и конкурентоспособността, политиката на ЕС за ограничаване на климатичните промени, развитието на ВЕИ, ядрената енергетика, когенерацията, развитието на чисти въглищни технологии и други.

Участниците в Общото събрание на Националния комитет днес приеха доклада за дейността на организацията за 2009 г., бюджета на сдружението и работната програма за 2010 г. и други.