Министър Тотю Младенов ще участва в Заседание на министрите по социална политика и заетост в Брюксел

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. То ще се проведе на 8 март 2010 г. в Брюксел.

В дневния ред на срещата са включени въпросите за подготовка на заседанието на Европейския съвет – 25-26 март 2010 г., Европейската стратегия за растеж и работни места, приемане на проектите на съвместните доклади по заетостта, социалното включване за 2009-2010 г., както и на доклада „Равенство между жените и мъжете – 2010 година”.

Ще бъдат обсъдени заключенията относно премахване на насилието срещу жените в ЕС и мобилността и професионалното развитие на европейските изследователи.