Министър Тотю Младенов разпореди незабавни проверки във връзка с инцидента в Червен Бряг

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов разпореди на председателя на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов да бъдат извършени проверки в Дирекцията „Социално подпомагане”- Червен Бряг. Проверките се налагат във връзка с инцидента, при който баща уби 2-годишното си дете, рани тежко 3-годишната си дъщеря и се самоуби.

Проверките започват утре, 4 март 2010 г., като целта им е да изяснят дали има подадени сигнали за проблеми в семейството, какво е съдържанието им и дали социалните работници от отдела за Закрила на детето в Червен бряг са предприели адекватни мерки по отношение на двете деца.

Ако се докаже, че в работата на ДСП – Червен бряг, има пропуски, довели до тежкия инцидент, на виновните служители ще бъде потърсeна съответната отговорност. Тъй като в момента прокуратурата и следствието продължават работата си по случая, все още не може да бъде изключена и възможността деянието да е от криминален характер.