Министър Тотю Младенов откри форум за петата годишнина от инициативата „Десетилетие на ромското включване”

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов откри днес форум за отбелязването на петата годишнина от стартирането на инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 година”. Интеграцията на ромите е продължителен процес, който изисква прилагането на ефективни политики, мобилизация на отговорните институции и активното участие на ромите, отбеляза министър Младенов в своето изказване.

Форумът е посветен на международния ден на ромите – 8 април. Той се организира от Министерството на труда и социалната политика, институт „Отворено общество” и постоянното представителство на Световната банка в България.

Министър Младенов представи мерките, които се изпълняват за разрешаването на проблемите на ромската общност. Той заяви, че е подготвен проект за актуализиране на рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество с хоризонт до 2020 г. и предстои актуализация на Националния план за действие по Десетилетието.

МТСП е ангажирано с подобряването на живота на ромската общност, подчерта министър Младенов като открои ролята на европейските структурни фондове при финансиране на дейности в сферата на развитието на човешките ресурси като възможност за приобщаването на ромите.

На откриването на форума присъстваха заместник-министрите на труда и социалната политика Валентина Симеонова и Красимир Попов, заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков, заместник-председателят на Комисията по труда и социалната политика Геновева Алексиева, постоянният представител на Световната банка Флориан Фихтъл, изпълнителният директор на институт „Отворено общество” Георги Стойчев, ръководителят на представителството на ЕК Зинаида Златанова, посланикът на САЩ у нас Джеймс Уоруик, националният координатор на инициативата Милан Миланов и др.