Министър Тотю Младенов откри информационна кампания за социална Европа

Борбата с бедността и социалното изключване е сред приоритетните цели на стратегия „Европа 2020”, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на информационната кампания на МТСП „Знаете ли какво може да направи за Вас социална Европа” днес. В продължение на три дни в шатра пред паметника на Съветската армия посетителите ще бъдат информирани за възможностите, които им предоставя членството на България в Европейския съюз.

ЕС е заложил постигане на 75 % заетост на хората между 20 и 64 години до 2020 г., делът на отпадналите от училище да бъде под 10% и с 20 млн. души да намалее броят на лицата в риск от изпадане в бедност, уточни в изказването си министър Младенов.

На откриването присъстваха министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Зинаида Златанова. Инициативата е част от кампания на Европейската комисия в страните-членки за повишаване на обществената информираност по теми в социалната сфера.