Министър Томислав Дончев: Получих пълната подкрепа на посланиците на страните-членки на Eвропейския съюз за опростяване на правилата за еврофинансиране

“Получих пълната подкрепа на посланиците на страните-членки на EС за опростяване на правилата за еврофинансиране.” Това заяви днес министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на брифинг след срещата си с посланиците на страните-членки на ЕС. Срещата бе организирана от посланика на Испания Хорхе Фуентес, страната председателстваща в момента Съвета на ЕС.

Министър Томислав Дончев запозна ръководителите на мисиите на страните-членки с процеса на усвояване на еврофондовете у нас, с проблемите, с напредъка, с реализираните и планираните мерки. Той посочи сред най-големите проблеми все още бавната скорост на процесите и липсата на проектна готовност за част от планираните големи инвестиции в инфраструктура. Това са стари проблеми и посланиците са много добре запознати с тях. Въпросът бе да обсъдим какво правим за тяхното решаване, подчерта министър Дончев. Той отбеляза, че в момента се реализира пакет от мерки за облекчаване на бюрократичната тежест. Вече е факт промяната в най-важното постановление, регламентиращо процеса на управление на еврофондовете – ПМС 121. Предстоят промени в още няколко ключови нормативни документа, целящи основно опростяване и ускоряване на процесите. Вече се забелязват индикации на случващата се промяна. Седем пъти са скочили плащанията по оперативните програми. Ръст е отбелязан и при сключването на нови договори, подчерта министърът по управление на средствата от ЕС.

Томислав Дончев съобщи, че е обсъдил детайлно отделните оперативни програми с посланиците, като отбеляза, че в момента най-голямата му тревога е оперативна програма „Транспорт”. Основният проблем по Оперативна програма „Транспорт” е недобрата проектна готовност и липсата на проектен капацитет в част от големите институционални бенефициенти по програмата, като Агенция „Пътна инфраструктура” и Национална компания „Железопътна инфраструктура”. За разрешаването на този проблем обсъдихме освен релокацията на средства вътре в програмата и възможностите за ползването на външни експерти за подсилването на проектния капацитет, съобщи министър Дончев. Обсъдени са били два варианта за ползване на външни за администрацията експерти – създаването на специално звено работещо плътно с подпомаганата структура или наемането на експерти – проджектмениджъри, поемащи управлението на отделните големи проекти. “Ангажирането на експерти за отделните проекти ще засили темпото и проектите ще бъдат реализирани, но в българските институции няма да бъде изграден необходимия административен капацитет и след 2-3 години този проблем отново ще стои пред нас”, отбеляза министър Дончев. Той поясни, че все още не е взето решение кой от двата варианта да бъде избран, но по време на срещата е получил уверението на посланиците, че може да разчита на тяхната подкрепа, включително и експертна.

“В другите две програми с големи инфраструктурни проекти – Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Околна среда” също имаше проблеми, но там нещата вече се движат много по-добре”, каза министър Дончев.

Той допълни, че с посланиците са били дискутирани и приоритетите на съюза и на нашата страна за следващия програмен период. В отговор на журналистически въпрос за бъдещата структура за управление на еврофондовете Томислав Дончев уточни, че предстои България първо да дискутира и определи своите приоритети за развитие. “На тази основа ще бъде изградена и новата структура за управление на еврофондовете. Системата трябва да бъде такава, че основната част от работата да се върши не в София, а в регионални офиси по места”, заяви Томислав Дончев.