Министър-председателят Бойко Борисов поиска справка за договорите, сключвани без осигурено финансиране

Министър-председателят Бойко Борисов нареди на членовете на правителството до следващата сряда да му представят справка за договорите, сключвани от министерствата в периода 2007-2009 г. от мандата на предишното правителство, без по тях да е осигурено финансиране. По думите му, това е една от основните причини за забавените плащания към бизнеса.

Поемането на финансово необезпечени задължения е нарушение на действащите системи за финансово управление и контрол и води до ангажиране отговорността на възложителя – в случая държавата, с обезщетения и неустойки, както и до щети за бизнеса от неизпълнени договори, посочи премиерът при обсъждането на предлагани от правителството промени в Закона за обществените поръчки, с които се засилва предварителният контрол върху процедурите за доставки и услуги, финансирани със средства от европейските фондове.

Министър-председателят поиска и справка за същия период за всички договори по обществени поръчки, които след това са анексирани и новите клаузи водят до задължение на държавата да плаща повече от сумата, с която е спечелена обществената поръчка. Като пример той посочи договора за строителството на автомагистрала „Люлин”, при който за пет години първоначалната сума за изграждането на обекта е увеличена над три пъти.