Министър Попова ще участва в конференция в Мюнхен, посветена на борбата с данъчните измами

Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще вземе участие в международната конференция „ Защита на финансовите интереси на ЕС чрез борба с данъчните измами в Европа”.
Форумът се провежда от 27 до 29 януари в Бавария и е организиран от Главната прокуратура в Мюнхен и Европейската служба за борба с измамите /OLAF/. В конференцията ще участват прокурори, ангажирани с борбата срещу измамите с ДДС и международното сътрудничество по наказателни дела.
Поканени са също така министри на правосъдието, представители на съдилища, европейски институции- OLAF Eurojust, на митнически и финансови служби от 16 държави. В рамките на форума те ще обсъждат обсега на измамите с данъка върху оборота и борбата с тях от гледна точка на законодателството, националните и международни практики на наказателното преследване и наднационалните организации.
Темите на конференцията засягат пряко работата и бъдещото развитие на специализираните звена за взаимодействие със структурите на OLAF при разследването на измами със средствата на ЕС и са свързани с ангажиментите по прилагането на механизма за сътрудничество и оценка.