Министър Плевнелиев ще участва в среща на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и зам.-министър Георги Прегьов ще участват в среща на държавите от Вишеградската четворка плюс България и Румъния (V4+2). В Будапеща, Унгария, на  29 март 2010 г. ще бъде приета заключителна декларация на министрите, отговорни за регионалното развитие.

Работата по проекта на документ за пространствено развитие е стартирала през месец март 2008 г. по инициатива на Министерството на регионалното развитие на Чешката Република. Министерството на регионалното развитие и благоустройството се включи в проекта през октомври 2009 г.

Целта на проекта е координация на пространственото развитие по отношение на така наречените „полюси на развитие”, прекъсванията на „осите на развитие” и кохерентността на транспортната мрежа.