Министър Плевнелиев ще посети обновена жилищна сграда в ж.к. „Дианабад”

Утре, 25 март т.г., четвъртък, от 13.00 часа, министър Росен Плевнелиев ще посети обновена жилищна сграда в ж.к. „Дианабад”, блок 8. Обновената сграда е по проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, който е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Многофамилна жилищна сграда е въведена в експлоатация през 1982 г. Състои се от пет етажа и се обитава от 20 домакинства. Направено е обновяване на цялата сграда след предварително предписани мерки за енергийно обновяване и безопасна експлоатация.

Околните прилежащи пространства на сградата също са благоустроени. Монтирани са пейки и кошчета, подменена е настилката, изградени са паркоместа.

Министър Плевнелиев за първи път ще представи част от промените, които МРРБ предвижда в Закона за управление на етажната собственост и ще информира за основните насоки по отношение на жилищната политика.