Министър Плевнелиев ще направи първа копка на обект за рехабилитация на водопреносната мрежа на Пловдив

Утре, 11 февруари т.г., четвъртък, в гр. Пловдив от 11.00 часа, на бул. „Марица Север” /под моста на бул. „Васил Априлов”/ министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще направи първа копка на ЛОТ 4, част от проект „Реконструкция на част от магистралните и разпределителни водопроводи на гр. Пловдив.
Проектът е на стойност 2 848 198, 79 евро, финансиран от ЕБВР.
Около 12.15 часа на същия ден министър Плевнелиев ще присъства и на церемония по приключване на строителните работи по ЛОТ 2 от същия проект включващ „Изграждане на дублиращ водосток на северен открит отливен канал, под жп линията Пловдив-Скутаре и околовръстен път „Изток”, на 150 м. от моста на р. Марица в посока с. Скутаре. Целта на съоръжението е да гарантира и обезпечи работата на новоизградената Помпена станция за отпадни води „Север”, както и да повиши пропускателната способност на съществуващия водоскок.
Общата стойност на проект ЛОТ 2 е 838 974,96 евро финансиран от ЕБВР.
Изграждането на ЛОТ 2 и ЛОТ 4 са част от проект „Реконструкция на част от магистралните и разпределителни водопроводи на гр. Пловдив. През 2007 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез „ВиК” ЕООД стартира програма за подобряване качеството на ВиК услугите в Пловдив. Като първи етап от програмата е предвидено инвестиране на 14 446 млн. евро, от които 11.4 млн. евро са по споразумение с ЕБВР, 2,5 млн. евро – средства от дружеството, 0,3 млн. евро грантово финансиране от ЕБВР и 0,3 млн. евро финансирани от МРРБ.
Средствата по програмата се използват за рехабилитация на водоснабдителната мрежа, както и за рехабилитация и модернизация на съоръженията на пречиствателната станция за отпадъчни води на град Пловдив.