Министър Плевнелиев обсъди проблемите на строителния сектор

strpitelstvoНа работна среща днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и заместниците му Георги Прегьов и Екатерина Захариева обсъдиха проблемите на строителния сектор у нас с членовете на Управителния съвет на Камарата на строителите в България.
Заради условията на икономическа криза, в които се намира страната ни, строителните фирми, вписани в регистъра до септември тази година, са с около 30-35 % по-малко спрямо същия период на 2008 г. Очакванията са до края на годината да бъдат освободени около 35 000 души. Министър Плевнелиев обяви, че за да бъдат намалени последствията от кризата, ще бъде поставен акцент върху разработването на проекти. По този начин фирмите ще започнат да работят в момента, в който има готови проекти с осигурено за тях финансиране.
От страна на Камара на строителите в България беше изразена пълна подкрепа за взетото от Министерството на регионалното развитие и благоустройството решение за изпълняване само на договори, за които има осигурено финансиране.
Очаква се състоянието на строителния сектор да бъде най-тежко през февруари и март следващата година. Възможност за по-голяма заетост ще има през април, когато се очаква да има реално изпълнение на проекти по оперативните програми. Проблем пред строителния сектор е и липсата на еврокодове, по които ще се извършва строителството след март 2010 г.
По време на срещата беше постигнато взаимно съгласие, че са необходими промени в нормативната уредба, които да осигурят по-добра регулация в строителния бранш, неговата по-висока прозрачност и осигуряване на достъп за повече фирми до строителния процес. Направените предложения са свързани със законите за устройство на територията и за обществените поръчки.
Обсъдените идеи са за създаване на типови договори, за разделяне на строителните дейности на лотове, за да бъде осигурен по-голям достъп на фирми. Усъвършенстването на процедурите за възлагане на обществени поръчки и на критериите за избор на изпълнители, създаване на регистри на консултантските и проектантски фирми у нас с цел осигуряване на по-високо качество на извършваните от тях дейности бяха част от предложенията на строителната камара.
Участниците в срещата обсъдиха и ролята на Дирекцията за национален строителен контрол в строителния процес, като предложиха ясно разграничаване на правата и отговорностите на ангажираните в строителството.
Министър Плевнелиев, заместниците му и членовете на Управителния съвет на камарата дискутираха възможността да бъде създаден кризисен щаб. Той трябва да направи цялостен анализ за състоянието на строителния бранш в момента, да изясни проблемите, за чието решаване трябва да се работи и да се оптимизират взаимоотношенията между неговите представители.
Всички предложения на камарата, представени на днешната среща на министър Плевнелиев и екипа му, ще бъдат разгледани и по тях ще бъдат предприети съответните действия.