Министър Нона Караджова ще участва в Съвета на министрите по околна среда в Брюксел в понеделник

Министър Нона Караджова ще вземе участие в предстоящото заседание на Съвета на министрите по околна среда на страните членки на ЕС, което ще се порведе в Брюксел на 15 март 2010 г., понеделник.
Основно министрите ще дискутират въпроси, свързани с политиката на ЕС по изменението на климата. Очаква се да бъдат приети заключения на Съвета за последващи действия след конференцията, проведена в Копенхаген, 7—18 декември 2009 г.
Дневният ред на заседанието включва и:
• приемане на заключения на Съвета по определяне на глобалната визия и цели на ЕС в областта на биоразнообразието в периода след 2010 г.;
• обмен на мнения по Европейска стратегия за растеж и работни места, с цел подготовка за заседанието на Европейския съвет на 25—26 март 2010 г..
• разисквания по предложението на Регламент за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства;

В рамките на посещението си в Брюксел министър Нона Караджова ще се срещне с комисаря за действията по климата Кони Хадегаард. Предвижда се да бъде обсъдена възможността ЕК в най-кратък срок да одобри представения през януари ревизиран Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г.
На 10 март т.г. Министерски съвет прие решение България да оттегли иска от Съда на Европейския съюз по заведеното от страната ни дело срещу Европейската комисия за Националния план за разпределение на квоти на емисии за периода 2007 г. Решението беше предложено от министъра на околната среда и водите с цел ускоряване на преговорите с ЕК за одобрението на Националния план за периода 2008 – 2012 г., след като получи пълната подкрепа на бизнеса по време на дискусиите в рамките на Междуведомствената работна група.