Министър Нона Караджова предприема срещи по всеки от проектите по ИСПА с цел да се ускори изпълнението им

Министър Нона Караджова предприе поредица от срещи по всеки от финансовите меморандуми по ИСПА, чиято цел е да се ускори изпълнението на проектите по програмата – общо 19 инфраструктурни проекта и два за техническа помощ.
На първата от тези срещи бяха разгледани проблемите, свързани с изпълнението на договорите по ИСПА мярка 2003/BG/16/P/PE/019 „Регионален център за управление на отпадъците в Кърджали” и бяха потърсени варианти за тяхното конструктивно решаване с цел завършването на договорите в срок.
В срещата с министър Караджова участваха всички страни в процеса на изпълнение на договорите за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в Кърджали и седем претоварни станции към него, както и закриване и рекултивация на осем стари сметища на територията на област Кърджали и община Ивайловград. Присъстваха представители на община Кърджали, изпълнителите по двата договора за строителство, строителният надзор и авторският надзор по проектите.
В резултат на обсъждането беше постигнато следното:
• Изпълнителят на регионалния център за управление на отпадъци и седем претоварни станции ще предложи вариант за оптимизация на проекта, с който ще се намалят разходите по неговото изпълнение;
• Ще се актуализира графикът за изпълнение, така че първа клетка от новото регионално депо да бъде пусната в експлоатация най-късно през октомври т.г.;
• Община Кърджали ще предложи временна площадка за депониране на новопостъпващите отпадъци до пускането в експлоатация на първа клетка от регионалното депо;
• МОСВ вече изиска персонални промени в екипа на строителния надзор, с цел да се подобри контролът по изпълнение на договорите за строителство.

Този проект е един от най-рисковите по програма ИСПА. Той е един от шестте проекта по ИСПА, заради които одитните органи предложиха на България да бъде наложена финансова корекция от 11 милиона евро заради това, че предходното ръководство на МОСВ е търгувало договорите чрез процедура на пряко договаряне, което по правилата на ЕС е недопустимо, тъй като ограничава възможността за свободна конкуренция. МОСВ сезира прокуратурата за тези случаи.