Министър Николай Младенов представи екипа си и външнополитическите приоритети

Стилът на работа на външнополитическото ни ведомство ще бъде диалогичен и открит. Това заяви днес министърът на външните работи Николай Младенов, представяйки пред журналисти своя екип. Той съобщи, че ще продължи да работи с тримата заместник-министри, постоянния секретар и административния секретар на МВнР. Представени бяха новият началник на Политическия кабинет Валери Рачев и говорителят на ведомството Весела Чернева.

В изложението си министър Младенов накратко се спря на приетите вчера от Министерския съвет промени в Устройствения правилник на МВнР, изтъквайки, че те не са радикални и с тях се цели допълнително оптимизиране на работата на министерството. В контекста на тези промени министърът обърна специално внимание на поетапното изграждане на Кризисен център за изпаднали в беда българи зад граница – нещо, което е сред основните приоритети на ведомството. Министърът информира, че центърът ще бъде на пряко подчинение на Постоянния секретар на МВнР. Той се спря накратко и на някои други устройствени промени, продиктувани от задълженията на нашата страна към ЕС, както и от националните ни интереси.
Министър Младенов информира, че през следващата седмица ще започне изготвянето на цялостен анализ на структурата на МВнР и на дипломатическата служба, на базата на който ще бъдат извършени в бъдеще нови промени, които ще са внимателно обмислени и съобразени с нуждите на външната ни политика.

Министърът подчерта, че успешна външна политика не може да бъде осъществена без успешна вътрешна политика. Младенов наблегна на прозрачността в работата на МВнР, която не бива да бъде капсулирана както във времената на Студената война, а да бъде ясно формулирана и достъпна за българския данъкоплатец. Друг важен момент в бъдещата дейност на новия екип на МВнР е подобряване на координацията и тясно сътрудничество с другите ведомства за изпълнението на двата основни приоритета на България: влизането в Шенген и в еврозоната.

Сред приоритетите на външната ни политика министър Младенов открои активността на България в рамките на сътрудничеството ни в Югоизточна Европа и Черноморския регион, сигурността на енергийните доставки, поведението ни като пълноправен член на ЕС, в това число – при изграждането на новата дипломатическа служба на съюза и дебата за бъдещето на европейския проект, както и в разработката на стратегическата концепция на НАТО. Министърът наблегна също така върху провеждането на изпреварваща външна политика и дипломация с оглед улесняване на българския бизнес и разширяване на възможностите пред него в чужбина. Той се спря и на необходимостта от активизиране на външната ни политика в позабравени през последните години региони по света, като например Близкия Изток и Северна Африка.