Министър Николай Младенов: Знанието не се спуска, то се гради

„С удоволствие се връщам в университета,който съм завършил. Не е само чест, но и предизвикателство да говоря пред тези, които идват след нас. Бъдете винаги критични към това което чувате, защото знанието не се спуска, то се гради”, това написа министърът на външните работи Николай Младенов в златната книга на Университета за национално и световно стопанство.

Днес той изнесе лекция пред студенти и преподаватели от университета на тема: „За кого ще има значение Европа през 2020 г.?”, организирана от Студентския съвет при висшето училище.

В лекцията си Николай Младенов се спря на значението на Европа и на нейното бъдеще, което зависи от изпълнението на някои основни условия, залегнали в Лисабонския договор. Той специално подчерта необходимостта от единен подход при решаване на глобалните въпроси, което е уникалната ценност на ЕС.

„Европа трябва да се превърне в трансформационна сила, да бъде притегателен център за всички останали”, каза министър Младенов. В този контекст министърът подчерта  значението на Западните Балкани за ЕС и съществената роля, която трябва да играе България за интегрирането на всички страни от нашия регион. Не искам да говорим за мостове, защото мост е нещо, през което човек само минава, не спира. Затова ние трябва да градим общности с нашите съседи”, каза Николай Младенов.

Министърът представи основните цели на европейската стратегия  „Европа 2020”, свързани с новите източници на икономически растеж, основаващ се на иновациите и знанието, с равновесието между икономика и околна среда, с координиране на икономическите политики и с интегриране на  отбранителните политики.

„Ние нямаме нужда от 27 Снежанки, имаме нужда от една Снежанка, която е подкрепена от 27 джуджета”, така министър Младенов описа  предизвикателствата пред новата дипломатическа служба на ЕС и ролята на баронеса Ащън, върховен представител по външната политика на ЕС.

Министър Николай Младенов отговори на въпроси на студенти като това дали той вярва в глобалното затопляне, как вижда европейската перспектива на Турция и дали жените имат достатъчно важно място в политиката.