Министър Найденов се срещна с новия американски посланик у нас

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов се срещна с Н. Пр. Джеймс Уорлик, извънреден и пълномощен посланик на САЩ в Република България. Министърът отправи поздравления във връзка със скорошното назначаване на Н.Пр. г-н Уорлик за посланик у нас, като двамата потвърдиха желанието си отношенията в областта на земеделието, храните и търговията със селскостопански стоки да се развиват ползотворно и занапред.

Министър Найденов подчерта, че правителството на Република България високо цени подкрепата на САЩ за развитие и модернизиране на българското селско стопанство и в частност ползотворното сътрудничество между Министерството на земеделието и храните и Министерството на земеделието на САЩ при реализирането на съвместни програми и инициативи. Посланик Уорлик подчерта, че планира по време на своя мандат да се запознае с традициите и добрите практики на България в производството на вино.

По време на срещата бе посочено, че през последните години бизнес отношенията между двете страни се развиват стабилно и интензивно по стокообмена със селскостопански и хранителни стоки, както и по привличането на нови и значителни американски инвестиции в българското земеделие и преработвателната промишленост. Двете страни изразиха увереност, че и занапред сътрудничеството ще продължи успешно в много направления. Форми на двустранни взаимоотношения са както в областта на безопасността на храните и обучение на ветеринарни експерти за здравеопазване на животните, така и по отношение добрите производствени практики при преработка на плодове и зеленчуци, в това число и по програмите за обмен на университетски преподаватели и млади научни работници.

Според данни, предоставени от дирекция „Държавни помощи и регулации” в резултат на активизираните бизнес контакти са реализирани сделки за износ за САЩ на български продукти в т.ч. традиционни храни, консервирани чушки, сушени плодове, вино, зеленчуци, текстил, като потенциалният годишен износ на подобни стоки и продукти е бил удвоен. От американска страна е реализирана продажба на семена, птиче месо, животински генетичен материал, техника и оборудване, ориз и риба на стойност също няколко милиона долара. Договорени са и банкови кредити от американски банки за няколко български компании.