Министър Найденов се срещна с испанския посланик Н. Пр. г-н Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов се срещна с Н. Пр. г-н Хорхе Фуентес Монсонис-Вилайонга, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Испания в България.

Испания е страна-членка на ЕС, която усвоява най-ефективно средствата от еврофондовете, посочи министърът и изрази готовност страната ни да се поучи от този положителен опит. Най-важното при успешното и ефективното усвояване на средствата са доброто представяне на проектите и тяхната коректност, посочи посланикът и увери министър Найденов, че Испания може да помогне на страната ни за по-успешното усвояване на еврофондовете. Той информира, че по време на испанското председателството ще бъдат реализирани много полезни срещи и туининг проекти в тази насока. На срещата бе обсъдена реформата, която предстои в Общата селскостопанска политика. България и Испания имат общи позиции по отношение на ОСП, посочи министър Найденов и изрази увереност, че по време на испанското председателство ще бъдат постигнати добри резултати и решения за бъдещето на ОСП.

Министър Найденов запозна посланикът с тежката ситуация с блокадата на границата ни с Гърция и загубите, които страната ни понася, както и с предприетите мерки от страна на българското правителство.

Министър Найденов посочи, че в условията на икономическа криза в България аграрният сектор е единственият, който бележи ръст през последните месеци. Този сектор е приоритет на правителството, посочи още министърът.

На срещата бе подчертано, че през последните години се наблюдава увеличаване на аграрния стокообмен между България и Кралство Испания.

През 2008 г. и за периода 1 януари  – 31 октомври 2009 г. България формира положително салдо от търговията със селскостопански стоки с Кралство Испания, като през 2008 г. то е в размер на 17 463 хил. щ. д., а за периода 1 януари – 31 октомври 2009 г. е 101 647 хил. щ. д.
По данни на Националния статистически институт /НСИ/ за 2008 г., реализираните български земеделски продукти на испанския пазар са на стойност 97 994 хил. щ. д., което е с около 4 пъти повече, в сравнение с предходната година. Доставените през 2008 г.аграрни стоки от Кралство Испания възлизат на 80 531 хил. щ. д.