Министър Найденов предлага законодателни промени за стопанисване на речните диги

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов заяви при пристигането си в Брегово, че са наложителни законодателни промени, с които речните диги да преминат на разпореждане на една агенция или министерство. В момента някои от дигите се стопанисват от общините, които нямат средства, нито специалисти, за да ги поддържат. Други диги се поддържат от Изпълнителната агенция по хидромелиорации и „Напоителни системи” ЕАД към МЗХ, отделно имат ангажименти още МВР и МОСВ.

Министър Найденов пристигна в Брегово, за да се запознае със ситуацията с преливането на река Тимок. Той обясни, че ще бъде прекъсната основната дига на реката, за да се оттече езерото от водата, събрала се при преливането на реката. Според него това е единственото решение, за да не бъдат залети около двеста къщи. Министър Найденов съобщи, че поддържа връзка с министъра на околната среда и водите Нона Караджова по повод евентуалното замърсяване на земеделски земи с наноси на река Тимок при изпускане на хвостохранилищата на рудника край сръбския град Бор.

Към  17 000 декара земеделска площ са наводнени от река Тимок в района на Брегово, от които 15 000 декара са обработваеми земи.