Министър Найденов откри Кръгла маса на тема: «Перспективи за развитието на Селскостопанска академия-европейски измерения»

„Нека да обединим усилията си в развитието на едно модерно земеделие, което да оправдае очакванията на всички заинтересовани страни”, за това апелира министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, при откриването на Кръгла маса на тема: „Перспективи за развитието на Селскостопанска академия –европейски измерения”.

Форумът има за цел да се обсъдят приложимостта  на научните изследвания в  земеделския отрасъл, в контекста на европейските изисквания за качество, да се разгледа структурата  и кадровото обезпечаване на Селскостопанската академия, както и финансирането на аграрната наука, обвързано с резултати. Министър Найденов подчерта, че за да бъде конкурентоспособен, аграрният бизнес се нуждае от модерно земеделие, което е свързано с аграрната наука.

Министърът каза още, че ситуацията, в която се намира страната ни, включително и Селскостопанска академия, е изключително тежка и са необходими реформи.  На България и е нужно модерно земеделие и животновъдство, което може да бъде достигнато само с аграрна наука на много високо равнище. Министърът посочи, че реформите трябва да бъдат направени така, че да се  запасят научните достижения до момента.

В изказването си председателят на Селскостопанска академия д-р Светла Бъчварова посочи, че са направени много реформи, като една от последните промени, която е осъществена е в Закона за Селскостопанска академия, от април 2008 г. Трябва да се има предвид, че академията е доказана структура, а научните й звена са разположени на цялата територия на страната. В момента академичният състав на ССА е силно намален и в началото на 2010 г. той възлиза на 2 700 работници, като средната заплата е 622 лв. Тя посочи още, че трябва да бъде разработена и нова система с цел внедряване на научните достижения в практиката, с която да се осъществи трансферът на знания.

В дискусията участваха представители на научните среди и бизнеса.