Министър Найденов обсъди стратегията за партньорство в сектор земеделие и гори

zemedelie i goriМинистър Найденов обсъди стратегията за партньорство на България в сектор земеделие и гори с представители от мисията на Световната банка. По време на срещата бяха дискутирани основните приоритети на сътрудничество.

Като първа и основна задача на правителството е реформата в земеделието, свързана с изграждането и структурирането на Агенция по безопасност на храните, каза министър Найденов.
Комасацията на земите е друг основен компонент в успешното развитие на сектора, защото окрупняването на разпокъсаните парцели ще подпомогне за осъществяването на по-ефективна политика, както в земеделието, така и в управлението на горския сектор. Министър Найденов информира представителите на Световната банка за назначаването на доц. Георги Костов за зам.-министър на земеделието и храните с ресор гори.

От своя страна от мисията на Световната банка посочиха, че ще се търсят възможности за предоставяне на безвъзмездна техническа помощ за подпомагане развитието на горския сектор, с оглед на изграждането на по-добра инфраструктура и управлението на горските пожари.

Работните срещи за детайлизирането на сътрудничеството между двете страни ще продължат, като стратегията за партньорство с България предстои да бъде завършена в края на ноември.